Bezpečnostné kamery a GDPR – zákonné a nezákonné monitorovanie

Žijeme v dobe, kedy nie je ničím neobvyklým vidieť na budovách bezpečnostné kamery. Majitelia ich nainštalovali preto, aby chránili svoj majetok, alebo zdravie osôb v monitorovaných priestoroch. S pribúdajúcimi bezpečnostnými kamerami nachádzajúcimi sa v budovách či exteriéroch sa však natíska otázka, či sa snímaním kamier neporušuje zákon, alebo niečie práva.

Väčšina z nás sa už stretla so skratkou GDPR. Čo vlastne znamená? Je to Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov. Ukladá nám povinnosť zaobchádzať s osobnými údajmi zákonne, chrániac súkromie fyzických osôb.

Kedy snímaním bezpečnostnej kamery neporušujeme zákon – GDPR, a kedy, naopak, porušujeme? 

  • Vlastník bezpečnostnej kamery je oprávnený vyhotovovať záznam týkajúci sa jeho súkromného alebo rodinného života. Jedná sa o monitorovanie neverejných priestorov, do ktorých nie je možné vstúpiť bez pozvania vlastníka (vlastná domácnosť). Takisto je oprávnený vyhotoviť domáce video napríklad na dovolenke, ak ho chce použiť pre osobné potreby. Nejedená sa teda o monitorovanie za účelom podnikateľskej alebo komerčnej činnosti.
  • Prevádzkovateľ kamerového systému neporušuje GDPR ani v prípade, že mu bolo vyhotovenie kamerového záznamu uložené ako zákonná povinnosť. Je to napríklad v prípade bánk, ktoré majú povinnosť zabezpečiť kvalitný záznam, rozlišujúci osoby.
  • Monitorovanie kamerovým systémom majú povolené aj mestá a obce, ktoré pomocou tohto nástroja sledujú verejný záujem – zabezpečujú poriadok.
  • Ďalším povoleným prípadom je keď má prevádzkovateľ oprávnený záujem monitorovať kamerovým systémom. Je to v prípadoch, keď sa stala skutočná situácia alebo nebezpečenstvo v minulosti, ako napríklad pokus o vlámanie do prevádzky, pokus o krádež, obava o zničenie majetku cudzím zavinením, či iné podobné situácie. Nemusí ísť o osobnú skúsenosť, môže sa tak stať aj v prípade, že k takejto činnosti došlo v neďalekých prevádzkach a pod. V niektorých prípadoch sa monitorovanie kamerami berie ako samozrejmosť. Napríklad v prípade zlatníctva alebo čerpacej stanice, ktoré sa častokrát stavajú terčom protiprávnych konaní.
  • Zamestnávateľ má právo inštalovať kamerové systémy a monitorovať zamestnancov za účelom dodržiavania bezpečnostných noriem alebo zamestnávateľom stanovených pravidiel. Avšak zamestnávateľ nesmie zároveň narušiť súkromie zamestnancov, ktorí majú zo zákonníka práce právo na ochranu súkromia a ochrany osobných údajov. V praxi to znamená, že zamestnávateľ je povinný prerokovať monitorovanie zamestnancov so zástupcami zamestnancov, musí zamestnancov informovať o prevádzkovaní kamerového systému. Kamerový systém môže byť nainštalovaný na mieste výkonu práce, alebo v mieste prevádzky, ale nie na mieste, kde by mohlo prísť k narušeniu súkromia (ako napríklad toalety).

 

Nastávajú však aj situácie, kedy spôsob použitia bezpečnostnej kamery porušuje GDPR. Deje sa to v prípadoch, keď majiteľ namontuje kameru na miesto, kde kamera nesníma výlučne jeho súkromné priestory. Môže ísť napríklad o čiastočné snímanie susedovho dvora alebo záhrady, prípadne snímanie ulice. Na toto, samozrejme, vlastník kamery právo nemá. Ak je vlastník kamery oslovený so žiadosťou o ukončenie monitorovania priestorov, ktoré patria inej osobe, alebo sú verejné, a napriek žiadosti kameru neodstráni, respektíve neposunie tak, aby nesnímala cudzie/verejné priestory, môže sa daná osoba, ktorej súkromie je narušené, obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a začať proti vlastníkovi kamery konanie.

Ako je to v prípade, keď si osoba namontuje bezpečnostnú kameru na chodbu v bytovom dome? Má na to právo? Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povoľuje rozhodovať nadpolovičnú väčšinu vlastníkov bytov o veciach týkajúcich sa spoločných priestorov. Na základe tohto zákona by mohol mať právo umiestniť túto kameru snímajúcu chodbu v bytovom dome, ak by mal povolenie nadpolovičnej väčšiny. V tomto prípade však treba brať do úvahy aj Občiansky zákonník, podľa ktorého musí s vyhotovením kamerového záznamu súhlasiť každý. Môže tu totiž dôjsť k porušeniu súkromia. V tomto prípade je pravdepodobné, že by v prípade súdu ťahal za kratší koniec majiteľ kamery. Vlastník kamery by ju pravdepodobne musel odstrániť. V tomto prípade je dobrou voľbou namontovanie kamerovej atrapy, ktorá môže potencionálneho zlodeja alebo škodcu odstrašiť, a zároveň neporušuje niečie právo na súkromie.

Odporúčané kamerové sety

 
Späť do obchodu