Základné rozdelenie kamerových systémov - rozdiely medzi AHD a IP

Analogové kamerové systémy

signál z kamery je vyvedený v analógovej podobe (konektor, BNC alebo Cinch) používajúci televíznu normu typu PAL. Tak to je signál prenášaný až do miesta jeho využitia. Základom analógových kamerových systémov je kompozitný analógový videosignál snímaný bezpečnostnou kamerou, ktorý má rozlíšenie 720x576 obrazových bodov s pomerom strán 4:3. U bezpečnostných kamier s vysokým rozlíšením 700TV riadkov a vyššie je novo aj rozlíšenie 960H a to je 960x576 obrazových bodov. Na prenos signálu sa najčastejšie využívajú bežné koaxiálne káble ukončené BNC konektormi. Maximálna dĺžka vedenia je závislá na kvalite koaxiálneho kábla. Nevýhoda koaxiálnych káblov však je obmedzená maximálna dĺžka, ktorá je približne 100m. Pri väčšej dĺžke už je signál z kamery nadmerne tlmený a zhoršuje sa tiež viditeľne kvalita obrazu ( ostrosť, šum, farby ) Ďalej, by ste sa mali vyvarovať vedeniu káblov pozdĺžne so silovými vodičmi, ako sú rozvody elektroinštalácie tie spôsobujú rušenie v obraze. Pre dlhšie prenosové trasy koaxiálnym káblom je nutné použiť zosilňovač videosignálu. Kedy ste použili UTP kábel musíte na začiatku a na konci použiť prevodníky na prenos videosignálu po kábli UTP takzvané baluny, tie upravujú videosignál pre impendanciu UTP kábla a zároveň obsahujú aj filtračné a ochranné prvky (ochrana proti presluchom, prepäťová ochrana, filtrácia šumu….) Keď budete mať pasívne videobaluny je možné po kábli viesť videosignál bezpečnostnej kamery až na vzdialenosť 400m as aktívnymi videobalunmi až na 1,5km.

Záverom: Analógové kamerové systémy pracujú s analógovým videosignálom. Základným prvkom je kamera s analógovým výstupom. Analógová technológia neprenáša celý obraz naraz. Obraz je teda prenášaný signálom podľa normy špecifikujúcej formát obrazu. Rozlíšenie analógových kamier je potom obmedzené daným formátom. Najbežnejšie televízne normy určené pre videosignál sú PAL, NTSC a SECAM. Analógový signál je vedený prenosovým vedením až do miesta využitia obrazovej informácie. Predtým sa v rámci analógových systémov využívalo analógový záznam. Dnes bývajú analógové kamery pripojené k digitálnemu záznamovému zariadeniu, ktoré spracováva analógový signál do digitálnej podoby.

Výhody analogového systému

 • Jednoduchá obsluha
 • Kompatibilita bezpečnostných kamier a DVR rekordérov od iných výrobcov
 • Jednoduchá inštalácia bezpečnostných kamier bez nutnosti zložitého nastavovania
 • Prostredníctvom DVR rekordérov je možný vzdialený dohľad cez LAN, internet, mobilný telefón, tablet

AHD kamerový systém

predstavuje najnovšiu technológiu pre analógový prenos obrazu vo vysokom rozlíšení (HD) po koaxiálnom kábli. Táto technológia umožňuje dosahovať 2-megapixelové rozlíšenie (1920x1080). Separácia jasovej a farebnej zložky zaisťujú verný vysoko kvalitný obraz, vysokofrekvenčný filter potom výrazne potláča prípadný šum pri nízkej úrovni osvetlenia. Prevádza, digitálny signál do jedného modulovaného analógového signálu čo umožňuje výrazne predĺžiť dĺžku prenosových trás a znížiť kapacitu záznamových úložísk. Na prenos AHD signálu sa používajú koaxiálne káble. Maximálna dĺžka vedenia je až 500m bez akéhokoľvek oneskorenia videosignálu (latencie) a strát. Obraz je možné tiež prenášať po UTP kábli s prevodníkmi videosignálu (videobaluny) do vzdialenosti 300m.

 

Vybrané AHD kamerové systémy

 

Výhody AHD kamerového systému:

 • Rozlíšenie 1920x1080 alebo 1280x750p bez skreslenia
 • Dĺžka prenosovej trasy až 500m
 • Nedochádza k strate kvality videosignálu
 • Prenáša videosignál, audio signál a dvojcestnú dátovú komunikáciu RS485 po jednom koaxiálnom kábli.

Digitálný kamerový systém

tie to systémy nemajú v podstate žiadne teoretické obmedzenie maximálneho rozlíšenia obrazu z kamier a maximálne rozlíšenie je tak dané iba zvolenou kamerou, záznamovým zariadením a priepustnosťou dátovej siete. Digitálne kamerové systémy používajú na prenos dát z kamer dátový kábel UTP, ktorý zároveň umožňuje napájanie kamier. UTP káble od jednotlivých kamier sú privádzané do switchu, (prepínač – aktívny sieťový prvok, prepájajúci jednotlivé segmenty siete). Tieto systémy pracujú na princípe bežného prenosu TCP/IP, takže je možné využiť siete ethernet, kamery pre tento druh prenosu, (tzv. IP kamery, web kamery) obsahujú videoserver s klasickým výstupom LAN. Pre pripojenie do siete LAN je každá IP kamera vybavená štandardným konektorom 8P8C, ktorý je známy ako RJ45, takže ju je možné ľahko pripojiť do switcha/routeru. Pre prenos obrazu a jeho ukladanie v digitálnej podobe obyčajne používajú IP kamery kompresné formáty M-JPEG, MPEG-4 a H.264.

Kompresia M-JPEG – komprimuje a kóduje celé jednotlivé obrázky. Statické časti obrazu nie sú nijak filtrované, vzniká veľký objem dát a preto kladie väčšie nároky na miesto na záznam.

Kompresia MPEG-4 – komprimuje ako prenos videa tak aj prenos audiosignálu. Oproti M-JPEG sa tu komprimujú aj nadbytočné údaje. Formát MPEG-4 je až o 50% účinnejší ako štandard M-JPEG a kladie menšie nároky na miesto na záznam.

Kompresia H.264 – vychádza z predchádzajúcej kompresie MPEG-4. Ide o modernejší kompresný štandard. Enkodér H.267 dokáže zredukovať veľkosť digitálneho videosúboru až o 80% v porovnaní s formátom M-JPEG a o 50% v porovnaní s kompresiou MPEG-4. Vďaka veľkej kompresnej činnosti sa táto norma využíva najmä pri megapixelových IP kamerách.

Záverom:  Digitálne kamerové systémy fungujú na princípe číslicovo spracovávaného signálu. Systém je plne digitálny, pretože neobsahuje žiadne analógové prvky. Základ tvoria sitové alebo IP kamery. Označenie IP (internet protokol) vychádza zo základného komunikačného protokolu pre internet. Hlavným rozdielom od analógových systémov je spracovávanie obrazu do digitálnej podoby priamo v kamere. Výhodou kamier s digitálnym výstupom je možnosť vysokého rozlíšenia digitálneho obrazu, ktorý nie je obmedzený normou analógového signálu. V digitálnych systémoch už nedochádza k riadkovaniu obrazu. Obraz je prenášaný ako celok v podobe paketu. Na prenos digitálnych dát sa využíva bežná sieťová infraštruktúra.

Vybrané IP kamerové systémy

 

Výhody digitálního kamerového systému

 • jednoduchá inštalácia a ľahká rozšíriteľnosť
 • kvalita obrazu
 • sledovanie obrazu odkiaľkoľvek
Späť do obchodu