Nepretržité reštartovanie kamery

Ak sa kamera neustále reštartuje, môže ísť o problém s napájacou zásuvkou, napájacím adaptérom alebo káblami.

Ak chcete vyriešiť problém s reštartovaním:

Ak vaša kamera používa napájací adaptér, pripojte ho k inej funkčnej elektrickej zásuvke.


Ak sa po pripojení k funkčnej elektrickej zásuvke problém nevyrieši, skúste použiť funkčný napájací adaptér z inej kamere.


Pripojte kameru k inému portu na vašom DVR / NVR alebo prepínači PoE. Ak je to možné, pripojte sa k portu, ktorý momentálne používa fungujúca kamera.


Skúste použiť iný BNC alebo ethernetový kábel. Káble sa môžu pokaziť, ak sú ohnuté, skrútené alebo zlomené.


Obnovte predvolené nastavenia kamery. 

Ak používate SD kartu, vyberte SD kartu a vypnite a zapnite kameru.


Ak chcete kameru zapnúť a vypnúť, odpojte zdroj napájania približne na 30 sekúnd. Znova pripojte zdroj napájania kamery.


Ak sa kamera úspešne reštartuje, vložte SD kartu a skontrolujte, či sa problém nezopakuje. Ak sa problém zopakuje, naformátuje si kartu SD.

Späť do obchodu