Farebný odtieň v obraze

Úroveň okolitého svetla a teplota farieb môžu ovplyvniť kvalitu obrazu, ktorý sníma bezpečnostná kamera. Ak sa video kanál javí ako zafarbený, okolité svetlo môže spôsobovať problém s infračervenými (IR) LED svetlom alebo infračerveným (IR) filtrom.

Ak chcete vyriešiť problém s kvalitou farieb videa vo vašom kanály:

Vypnite a zapnite kameru. Ak chcete kameru zapnúť a vypnúť, odpojte zdroj napájania približne na 30 sekúnd. Znova pripojte zdroj napájania kamery.


Ak chcete zistiť, či problém spôsobuje nízka úroveň osvetlenia, zasvietite baterkou do objektívu na 3-5 sekúnd. Vyberte baterku a skontrolujte, či sa kvalita prenosu videa zlepšila.


Skontrolujte, či má kamera dostatok energie na zapnutie IR LED. Zakryte objektív kamery. Sledujte, či sa nerozsvietia červené LED diódy, a počúvajte, či sa neozve počuteľný zvuk kliknutia. To znamená, že IR LED sa rozsvietia a kamera dostáva dostatok energie. Ak kamera nedostáva dostatok energie na zapnutie infračervených LED diód, pripojte kameru k inému zdroju napájania.


Premiestnite kameru tak, aby bola v konštantnom jasnom svetle, a uistite sa, že nemieri na reflexný alebo lesklý predmet (napr. vodné plochy alebo okenné tabule).


Presuňte kameru mimo priame poveternostné vplyvy a nastavte slnečnú clonu (ak je k dispozícii) a skontrolujte všetky káblové pripojenia ku kamere.


Skúste použiť iný kábel BNC alebo kábel Power over Ethernet (PoE) / Ethernet na pripojenie kamery k zadnej časti rekordéra.


Uistite sa, že dĺžka kábla BNC alebo PoE nepresahuje smernicu uvedenú v používateľskej príručke kamery. Po maximálnej odporúčanej dĺžke kábla sa kvalita obrazu zníži.

UPOZORNENIE: Farba zobrazená z kamery s farebným nočným videním (CNV) sa môže pri žiarovkovom alebo žiarivkovom osvetlení javiť odlišne. Úprava nastavení kamery v ponuke DVR / NVR môže pomôcť zlepšiť kvalitu obrazu videa. 

Späť do obchodu