Prečo sú kamery často offline so zobrazením NoConfig?

K tomuto problému môžu byť dve príčiny:

Sieť vypadla

  1. Odpojte externý sieťový kábel. Ak máte nastavené DHCP prideľovanie IP adries k zariadeniam, tak môže nastať konflikt adries medzi kamerami a inými zariadeniami v sieti. Pre správny chod systému kamier a Vašej domácej siete je potrebné vyčleniť statické IP adresy pre kamery a samostatnú IP adresu pre NVR
  2. Kamery a NVR je pravdepodobne potrebné aktualizovať. Poskytnite preto podpore údaje o verzií NVR, ktorá vám pomôže systém aktualizovať. Po aktualizácií skontrolujte, či všetko funguje.

Pevný kanál vypadol

  1. Skontrolujte, či sieťový kábel nie je náhodou vypadnutý, či dĺžka nepresahuje 100 metrov alebo či nedochádza nejakým spôsobom k rušeniu s elektrickým vedením
  2. V prípade, ak sa nepodarilo problém opraviť v prvom kroku, skúste vymeniť kameru. Ak výmena kamery nepomohla, otestujte kameru zapojením kratším káblom bližšie k NVR. Ak to nepomohlo, kontaktujte podporu.
Späť do obchodu