Optický zoom

Optický zoom je technológia, ktorá umožňuje fyzické menenie ohniskovej vzdialenosti šošovky, čím dosahuje zväčšenie alebo zmenšenie obrazu. Táto funkcia je významná pre kamery, ktoré potrebujú variabilné priblíženie na sledovanie vzdialených objektov. Tu je niekoľko kľúčových aspektov optického zoomu u bezpečnostných kamier:

  1. Fyzické menenie ohniskovej vzdialenosti: Optický zoom funguje tým, že mení ohniskovú vzdialenosť šošovky. To znamená, že kamery s optickým zoomom môžu fyzicky približovať alebo oddaľovať obraz bez straty obrazovej kvality.

  2. Zväčšenie bez straty kvality: V porovnaní s digitálnym zoomom, ktorý len zväčšuje existujúci obraz a môže viesť k strate detailov a kvality, optický zoom umožňuje presné zväčšenie bez straty obrazovej jasnosti a detailov.

  3. Flexibilita pri monitorovaní: Optický zoom poskytuje bezpečnostným kamerám väčšiu flexibilitu pri monitorovaní, pretože môžu prispôsobiť svoje zväčšenie podľa konkrétnych potrieb alebo vzdialenosti objektov.

  4. Ideálne pre vzdialené objekty: Optický zoom je špeciálne užitočný, keď je potrebné sledovať objekty na veľkej vzdialenosti, napríklad pri monitorovaní parkovísk, veľkých budov alebo oblastí s vysokým rizikom.

  5. Presné nastavenie: Používatelia môžu manuálne alebo automaticky nastavovať optický zoom podľa svojich potrieb, čím získavajú presné zobrazenie.

  6. Kvalitný obraz: Vďaka možnosti presného zväčšenia je obraz, ktorý poskytuje optický zoom, kvalitnejší a vhodnejší pre identifikáciu objektov alebo osôb.

Je dôležité si uvedomiť, že optický zoom je odlišný od digitálneho zoomu. Digitálny zoom iba interpoluje existujúci obraz, čo môže viesť k stratám kvality. Pre zachovanie čo najlepšej obrazovej kvality je vždy lepšie preferovať optický zoom pred digitálnym zoomom, pokiaľ je to možné.

 
Späť do obchodu