watch dog

Termín "watchdog" pri bezpečnostnej kamere zvyčajne označuje bezpečnostnú funkciu alebo mechanizmus, ktorý dohliada na prevádzku systému a zabraňuje prípadným chybám, zlyhaniam alebo zamrznutiu systému.

Watchdog funguje tak, že pravidelne monitoruje určité časti alebo procesy v systéme. Ak systém správne funguje, watchdog pravidelne dostáva signály alebo tzv. "krmivá" (angl. "feed"), ktoré potvrdzujú, že všetko pracuje správne. Ak by však došlo k poruche, zamrznutiu alebo zlyhaniu systému, a procesy, ktoré by mali poskytovať "krmivo", by sa pre nejaký dôvod prestali vykonávať, watchdog môže reagovať.

Reakcia watchdogu na zistenie chyby alebo nedostatku signálov môže byť rôzna. Môže spustiť reštartovanie, obnovenie alebo inú akciu, ktorá by mohla obnoviť normálnu prevádzku systému. V prípade bezpečnostných kamier toto môže znamenať automatický reštart kamery, obnovenie pripojenia k sieti, alebo iné opatrenia na zabezpečenie, že kamera zostáva v prevádzke aj pri potenciálnych problémoch.

Takýto watch dog mechanizmus je dôležitý, pretože pomáha zabezpečiť, že aj v prípade zlyhania alebo poruchy, systém sa buď automaticky obnoví alebo vykoná určité kroky na minimalizáciu potenciálnych vplyvov na funkčnosť bezpečnostného systému.

Späť do obchodu