Čo znamená ohnisková vzdialenosť, a prečo je dôležitá veľkosť objektívu?

Pri výbere a inštalácii bezpečnostných kamier je dôležité pochopiť koncept zorného poľa a jeho význam pre účinné monitorovanie. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je zorné pole, ako ovplyvňuje výber a umiestnenie kamier a ako môžete efektívne využiť zorné pole v rámci svojho bezpečnostného systému.

 

Čo je zorné pole?

Zorné pole (FOV) je maximálna pozorovateľná oblasť, ktorú je možné v danom momente vidieť cez optické zariadenie, ako je objektív kamery. Pokrytie oblasti je možné merať pomocou horizontálnych a vertikálnych vzdialeností na zistenie uhlopriečky oblasti v stupňoch. Matematicky sa FOV vypočíta pomocou horizontálneho rozmeru snímača (h) a ohniskovej vzdialenosti (F).

 

Objektív kamery, snímač a ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť (F) je vzdialenosť medzi stredom šošovky a jej snímačom. Veľkosť šošovky je veľkosť clony.

Tieto faktory ovplyvňujú zorné pole. Užšia ohnisková vzdialenosť zachytí väčšiu časť scény a zobrazí väčšie zorné pole. Širšia ohnisková vzdialenosť zväčšuje scénu a zmenšuje zorné pole. Čím vyššia je hodnota ohniskovej vzdialenosti, tým nižšie je zorné pole.

 

 

Typy objektívov 

Fixný objektív: Tieto objektívy majú pevnú ohniskovú vzdialenosť a nemôžu byť menené. Sú jednoduché na inštaláciu a použitie, ale obmedzujú flexibilitu pri nastavení pohľadu.

Varifokálny: Ohniskovú vzdialenosť kamery môže používateľ manuálne nastaviť. Vo všeobecnosti sa to robí ručne pomocou skrutiek. Označuje sa to pojmom manual zoom. Používajú sa aj kamery, kde sa zoom nastavuje pomocou aplikácie.  

Varifokálny objektív Vám dá väčšiu možnosť rozhodnúť sa, či chcete monitorovať väčšiu oblasť bez detailného zaostrenia, alebo úzku oblasť (vo väčšej vzdialenosti) s detailným zaostrením. 


Dôležitosť zorného poľa

Širokouhlá šošovka alebo menšie šošovky vytvárajú väčšie zorné pole a zachytávajú viac objektov v scéne, čím zvyšujú vašu schopnosť pokryť väčšie a širšie oblasti, ako sú vstupné haly, parkoviská alebo sklady.

Šošovka s úzkym uhlom alebo väčšie šošovky vytvárajú menšie zorné pole; zachytenie obmedzenej oblasti, ale kvalita obrazu kamery sa zlepší v detailoch. Tie sú určené na monitorovanie konkrétneho objektu, ako sú pokladne, vchody/východy, chodby alebo cenné predmety.


Ako vypočítať zorné pole?

Na výpočet zorného poľa je potrebná veľkosť snímača a ohnisková vzdialenosť objektívu: h = Veľkosť snímača F = Ohnisková vzdialenosť objektívu

Zorné pole je reprezentované touto rovnicou: FOV = 2tan-1(h) / 2F

Príklad: h = 4,7 mm F = 6 mm FOV = 2tan-1(h) / 2F = 2tan-1(4,7)(12) = 2tan-1(0,39) = 2(21,4°) = 42,8°

 

Aký je rozdiel medzi optickým a digitálnym zoomom? 

 

Digitálny zoom a optický zoom sú dva rôzne spôsoby, ako zväčšiť zobrazenie pri fotografovaní alebo pri snímaní videa pomocou kamery. Rozdiel medzi nimi spočíva v spôsobe, akým sa obraz zväčšuje.

 1. Optický zoom:

  • Optický zoom je fyzický proces, ktorý sa dosahuje pomocou pohyblivých častí v objektíve kamery.
  • Pri optickom zväčšení sa použije zmena ohniskovej vzdialenosti objektívu, čo umožňuje zväčšenie zobrazenia bez straty kvality obrazu.
  • Optický zoom poskytuje skutočné a detailné zväčšenie scény bez deformácie alebo strát kvality.
 2. Digitálny zoom:

  • Digitálny zoom nie je fyzický proces, ale softvérová funkcia, ktorá sa nachádza vo vnútri kamery alebo v editačnom softvéri.
  • Pri digitálnom zväčšení kamera jednoducho zväčšuje existujúci obraz tým, že zväčšuje počet pixelov v obraze.
  • Digitálny zoom môže zväčšiť obraz, ale pri tom dochádza k stratám detailov a kvality, pretože kamera len zväčšuje existujúci obraz a interpoluje ďalšie pixely.
  • Pri použití v digitálnom zväčšení môže dochádzať k zhoršeniu obrazovej kvality, rozmazaniu a stratám detailov, najmä pri väčšom zväčšení.

Celkovo povedané, optický zoom poskytuje lepšiu kvalitu zväčšenia, pretože fyzicky mení zorný uhol objektívu, zatiaľ čo digitálny zoom jednoducho zväčšuje existujúci obraz softvérovým spracovaním, čo môže viesť k strate detailov a kvality.

 

 
 

 

Späť do obchodu