Čo znamená snímková frekvencia kamery - fps?

Snímková frekvencia bezpečnostnej kamery sa označuje skratkou FPS, ktorá znamená "Frames Per Second" alebo "Snímky za sekundu". Táto hodnota udáva, koľko obrazových snímok kamera dokáže zachytiť alebo zaznamenať za jednu sekundu prevádzky.

V kontexte bezpečnostných kamier snímková frekvencia hrá dôležitú úlohu pri zázname a prehrávaní videa. Čím vyššia je hodnota FPS, tým plynulejší je pohyb v zázname a viac informácií je zachytených za daný časový interval. V nižších hodnotách FPS môže pohyb v obraze pôsobiť menej plynule a detaily sa môžu stratiť.

Tu sú niektoré bežné hodnoty snímkovej frekvencie v bezpečnostných kamerách:

 1. 15 FPS: Táto hodnota sa často považuje za minimálne prijateľnú pre bežné monitorovacie úlohy, ako je sledovanie vstupov a výstupov z budovy.

 2. 25 FPS (a vyššie): 25 FPS je bežný štandard v Európe a iných častiach sveta, kde sa používa norma PAL. 30 FPS je bežný štandard v Severnej Amerike a iných oblastiach, kde sa používa norma NTSC.

 3. 60 FPS: Tento štandard je často využívaný v niektorých moderných bezpečnostných kamerách a poskytuje plynulejší záznam pohybu, čo môže byť užitočné pri monitorovaní dynamických situácií.

Pri voľbe snímkovej frekvencie je dôležité zvážiť účel použitia kamery a potrebu zachytenia detailov pohybu. Vo väčšine bežných monitorovacích situácií môže byť hodnota okolo 15-30 FPS postačujúca, ale pri aplikáciách, kde je dôležitý presný záznam pohybu, ako napríklad sledovanie vozidiel alebo ľudí, môže byť vyššia hodnota FPS žiaduca.

Pokiaľ ide o bezpečnostné kamery, snímková frekvencia je dôležitým predajným argumentom. Aká snímková frekvencia je dostačujúca pre bežného používateľa? 

 

 

Dôležité je tiež brať do úvahy iné faktory ovplyvňujúce kvalitu obrazu:

 1. Rozlíšenie: Vyššie rozlíšenie znamená detailnejší obraz. Pri zázname s 25 fps by bezpečnostná kamera mohla mať rozlíšenie 1080p (Full HD) alebo vyššie, čo by umožnilo lepšiu identifikáciu objektov a osôb na snímkach.

 2. Citlivosť vo svetelných podmienkach: Kvalita obrazu bude závisieť aj od citlivosti kamery voči svetlu. Kvalitné bezpečnostné kamery majú často funkcie, ako je nocný režim, ktorý umožňuje zachytiť čistý obraz aj pri nízkom osvetlení.

 3. Dynamický rozsah: Schopnosť kamery pracovať s rôznymi úrovňami osvetlenia v jednom zábere ovplyvňuje jej schopnosť zachytiť detaily v tmavších aj svetlejších oblastiach snímky.

 4. Kompresia obrazu: Použitá kompresia môže ovplyvniť kvalitu obrazu. Moderné bezpečnostné kamery používajú rôzne formáty kompresie, ako napríklad H.264 alebo H.265, aby minimalizovali veľkosť súborov a umožnili efektívne ukladanie a prenos dát.

 5. Optika a filtry: Kvalita objektívu, prítomnosť filtrov (napríklad infračervených filtrov pre nočný režim) a ďalšie optické vlastnosti môžu mať tiež významný vplyv na celkovú kvalitu obrazu.

Celkovo platí, že kvalita obrazu pri 25 fps môže byť postačujúca pre mnohé bežné aplikácie monitorovania a bezpečnosti, avšak nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledný obraz.

 

Rýchlosť uzávierky vs. snímková frekvencia


Rýchlosť uzávierky a snímková frekvencia sú dôležité pojmy aj pri bezpečnostných kamerách, ale ich význam sa môže trochu líšiť v porovnaní s bežnými fotografickými aparátmi. Tu sú ich základné významy v kontexte bezpečnostných kamier:

 1. Rýchlosť uzávierky (Shutter Speed):

  • Rýchlosť uzávierky pri bezpečnostných kamerách zvyčajne označuje dobu, počas ktorej je uzávierka otvorená a kamery zaznamenávajú obraz.
  • Krátka doba otvoreného uzávierky môže byť užitočná na zachytenie pohybu a minimalizáciu rozmazania obrazu.
  • Rýchlosť uzávierky pri bezpečnostných kamerách je často meraná v rýchlosti snímania za sekundu (fps, frames per second).
 2. Snímková frekvencia (Frame Rate):

  • Snímková frekvencia udáva, koľko snímok kamera zaznamená za sekundu.
  • Vyššia snímková frekvencia môže byť výhodná pri sledovaní pohybu, pretože poskytuje viac informácií za sekundu.
  • Pri bezpečnostných kamerách sa bežne používajú snímkové frekvencie medzi 15 a 30 fps, ale niekedy aj vyššie, v závislosti od konkrétnych požiadaviek na monitorovanie.

 

 

Späť do obchodu