Slovník pojmov, Strana 2

1 2 4 A B C Č D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z

duálny tok

Duálny stream označuje schopnosť kamery generovať a odosielať dva rôzne video- a dátové toky s rôznymi parametrami alebo vlastnosťami. Tento prístup umožňuje kamere poskytovať viacero verzií toho istého obrazu alebo videa s rozdielnymi kvalitami,…

DVR záznamové zariadenie

Záznamové zariadenie určené pre analógove kamerové systémy. Ukladá záznamy z jednotlivých napojených kamier na pevný disk uložený v DVR. Taktiež zaisťuje detekciu pohybu a v niektorých prípadoch pripojenie na internet.

Dynamická šírka

Funkcia Dynamická šírka (často označovaná ako Dynamický rozsah alebo HDR - High Dynamic Range) pri bezpečnostnej kamere je schopnosť zariadenia zachytávať obrazy s vysokou kvalitou a detailmi aj v prípade veľkých rozdielov v intenzite…

Elektronická uzávierka

Elektronická uzávierka vzťahuje na funkciu, ktorá umožňuje riadiť dobu, počas ktorej senzor kamery zbiera svetlo a sníma obraz. Funkcia elektronickej uzávierky je dôležitá v situáciách so zmenami svetelných podmienok alebo pri potrebe…

fps

Znamená počet snímok za sekundu. FPS predstavuje počet jednotlivých snímok alebo obrázkov zachytených a zobrazených fotoaparátom za jednu sekundu. Je to miera plynulosti prehrávania videa a úzko súvisí s kvalitou a detailmi sledovania.

front-end

"Front end" záznamu pri bezpečnostnej kamere sa vzťahuje na proces ukladania záznamov, ktorý sa vykonáva priamo na samotnej kamere alebo na lokálnom úložisku, ktoré je priamo spojené s kamerou. Tento spôsob ukladania záznamov sa označuje ako…

FTP

FTP (File Transfer Protocol) je sieťový protokol, ktorý slúži na prenos súborov medzi zariadeniami pripojenými k sieti. V kontexte bezpečnostných kamier môže byť FTP protokol využívaný na zasielanie alebo ukladanie snímok alebo videozáznamov z…

G.726

Kompresia zvuku G.726 je štandardná metóda kompresie zvukových dát definovaná v sérii štandardov ITU-T G.726. Táto kompresná metóda je často používaná v bezpečnostných kamerách a iných systémoch pre zvukovú signalizáciu. Tu sú niektoré základné…

Gain control

Gain control (riadenie zosilnenia) je funkcia v bezpečnostných kamerách, ktorá umožňuje nastaviť úroveň zosilnenia pre zlepšenie viditeľnosti obrazu v situáciách s nízkym osvetlením. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá v nočných kamerách alebo v…

Gamma korekcia

Gamma korekcia je proces, ktorý sa používa na úpravu jasových hodnôt v obrazových systémoch, vrátane analógových bezpečnostných kamier. Cieľom gamma korekcie je dosiahnuť lineárnu alebo inú požadovanú zmenu medzi jasom na vstupe a jasom na…

GDPR

H.265

H.265 je štandard kompresie videa. V porovnaní s AVC ponúka o 25 % až 50 % lepšiu kompresiu dát pri rovnakej úrovni kvality videa

H.265+

Bezpečnostná kamera s kódovaním H.265+ dokáže odoslať menšie veľkosti súborov do NVR bez straty kvality videa 4K.  umožňuje nášmu 4K NVR nahrávať dlhší čas, než bude musieť prepísať staršie nahrávky.

H.265AI

Inteligentná analýza obrazu: H.265AI zahŕňa aj inteligentnú analýzu obrazu (AI - Artificial Intelligence), čo znamená, že má schopnosť rozpoznávať a analyzovať objekty alebo vzory v obraze. Táto funkcia môže byť využívaná na detekciu pohybu,…

HDMI

HDMI  výstup je typ konektora, ktorý slúži na prenos vysoko kvalitného digitálneho audio a video signálu z jedného zariadenia na druhé, ako napríklad zo záznamníka alebo iného zariadenia na obrazovku, monitor. HDMI výstup je považovaný za jeden…

Hi3536C

Procesor Hi3536C je vyvinutý spoločnosťou Hisilicon, ktorá je dcérskou spoločnosťou Huawei Technologies. Tento procesor bol navrhnutý na spracovanie videa a dát pre NVR zariadenia.

Hybridné záznamové zariadenie

Kombinácia analógového a IP záznamového zariadenia.

Interkom

Je to systém, ktorý cez kameru umožňuje obojsmernú komunikáciu.

IO alarm

IO alarm (vstupno-výstupný alarm) je súčasťou bezpečnostných a monitorovacích systémov, ktorá umožňuje pripojenie externých zariadení či senzorov (vstupy) a následnú reakciu systému alebo kamery (výstupy) na zistené udalosti. Tieto alarmy môžu…

IP kamera

IP kamery patria v súčasnosti medzi najmodernejšie kamerové technológie, ktoré fungujú na princípe počítačovej siete  

IP66

IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) je štvoricová (32-bitová) adresa, ktorá sa používa na jednoznačnú identifikáciu a lokalizáciu zariadení v internetovej sieti. Toto je jedna z dvoch hlavných verzií IP protokolu, ktoré sa používajú na…

IR cut filter

IR LED

IR LED je špeciálny typ diódy, ktorá vysiela infraprahové svetlo neviditeľné pre ľudské oko. Tieto diódy produkujú svetlo v infračervenom rozsahu elektromagnetického spektra. Ich využitie spočíva predovšetkým v infračervených snímačoch a…

IR Power On

Funkcia "IR Power On" v bezpečnostnej kamere súvisí s infračerveným (IR) osvetlením, ktoré je určené na nočné videnie. Infračervené LED diódy na kamere emitujú neviditeľné svetlo v infračervenom spektre, čo umožňuje kamere zaznamenávať obraz aj…

Hore
114 položiek celkom
Späť do obchodu